Daily Archives

25 11 2015

00:00.
01:00.
02:00.
03:00.
04:00.
05:00.
06:00.
07:00.
08:00.
09:00.
10:00.
11:002016起施行房地合一新制,需於完成所有權移轉登記日之次日起算30日內辦理申報
12:0011月開徵的地價稅您繳了沒?小心被移送執行而遭扣押存款或薪資!
13:00.
14:00.
15:00.
16:00.
17:00.
18:00.
19:00.
20:00.
21:00.
22:00.
23:00.
24:00.